بیشتر شرکت ها در شهر بلاک چین کره جنوبی هیچ اطلاعی درباره این تکنولوژی ندارند!

235

طبق جدیدترین گزارش نهاد پژوهشی شهر بوسان در کره جنوبی، ۶۲ درصد شرکت های تکنولوژی عملاً هیچ اطلاعی در مورد اینکه تکنولوژی بلاک چین چیست ندارند و ۹۱ شرکت از ۱۰۰ شرکت حاضر در نظرسنجی عنوان کردند هیچ برنامه ای برای نهادینه سازی تکنولوژی بلاک چین ندارند. ۲۳ درصد آنها به موانع قانونی و نظارتی نهادهای دولتی اعتراض داشتند، ۱۹درصد این شرکت ها نیز اعلام کردند در مسیر توسعه بلاک چین احساس تنهایی می کنند و دولت هیچ برنامه ای برای حمایت از آنها ندارد. ۱۵ درصد این شرکت ها نیز اعلام کردند نگران وضعیت کنونی و کمبود منابع انسانی و زیرساخت های فنی برای توسعه بلاک چین هستند.

شهر بلاک چین کره جنوبی

شهر بلاک چین کره جنوبی

سال گذشته شهر بوسان به عنوان یک منطقه آزاد برای توسعه بلاک چین توسط دولت فدرال کره جنوبی معرفی شد. طی این مدت پروژه های بسیاری در حیطه تکنولوژی بلاک چین در این شهر تدوین شده است. از جمله این پروژه ها می توان به ایجاد کارخانه های تولیدی مبتنی بر تکنولوژی بلاک چین و صدور رمزارز شهری اشاره کرد.

آیا بوسان فقط اسم “شهر بلاک چین” را یدک می کشد؟ این سوالیست که گزارش اخیر نهاد تحقیقاتی و پژوهشی بوسان به آن پرداخته است.

جدیدترین گزارش نهاد پژوهشی بوسان مطالب جالب توجه و در عین حال عجیبی را عنوان می کند. طبق این گزارش، ۶۲ درصد شرکت های تکنولوژی در شهر بوسان که به شهر بلاک چین کره جنوبی مشهور است، عملاً هیچ اطلاعی در مورد اینکه تکنولوژی بلاک چین چیست ندارند.

این گزارش نتایج تکان دهنده ای را فاش می کند. طبق نظرسنجی صورت گرفته،۹۱ شرکت از ۱۰۰ شرکت حاضر در نظرسنجی عنوان کردند هیچ برنامه ای برای نهادینه سازی تکنولوژی بلاک چین ندارند.

موانع حقوقی شرکت های فناوری را در مسیر توسعه بلاک چین با مشکل روبرو می سازد

در نظرسنجی دیگری که توسط همین پایگاه پژوهشی از ۲۶ شرکت فعال تکنولوژی در منطقه بوسان صورت گرفته است، ۲۳ درصد آنها به موانع قانونی و نظارتی نهادهای دولتی اعتراض داشتند. آنها اعتقاد داشتند برخی موانع حقوقی که توسط نهادهای دولتی وضع و به عنوان حکم اجرایی ابلاغ می شود، آنها را در مسیر نهادینه سازی تکنولوژی بلاک چین با مشکل روبرو می سازد.

۱۹درصد این شرکت ها نیز اعلام کردند در مسیر توسعه بلاک چین احساس تنهایی می کنند و دولت هیچ برنامه ای برای حمایت از آنها ندارد. ۱۵ درصد این شرکت ها نیز اعلام کردند نگران وضعیت کنونی و کمبود منابع انسانی و زیرساخت های فنی برای توسعه بلاک چین هستند.

این گزارش عنوان می کند که هم اکنون بیشتر توان بخش های اجرایی شرکت های بلاک چین به موضوع ارائه خدمات اختصاص داده می شود در صورتی که تکنولوژی بلاک چین باید وارد زیرساخت های صنعتی و بخش های تولیدی جامعه شود. این گزارش در آخر عنوان می کند که دولت باید با تمام توان خود از شرکت های فناوری حمایت و آنها را در مسیر توسعه بلاک چین یاری کند.

منبع: کوین تلگراف.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
نام و نام خانوادگی