تنوع جنسیتی و نژادی: زمان آن رسیده که تکنولوژی بلاک چین تنوع و فراگیری را در اولویت خود قرار دهد

207
تنوع جنسیتی و نژادی

در جهان تکنولوژی تبعیض در تنوع جنسیتی و نژادی به یک امر بدیهی تبدیل شده است. به گفته نهادهای پژوهشی، تنها ۳۴ درصد نیروی کار ۵ شرکت بزرگ جهان در زمینه تکنولوژی (آمازون، اپل، فیسبوک، گوگل و مایکروسافت) را زنان تشکیل می دهند. همچنین ۳۱ درصد کل شرکت های بزرگ جهان از مدیران رنگین پوست استفاده نمی کنند.

آمارها به خوبی نشان می دهد که تکنولوژی و نهادهای تجاری چندان نماینده اجتماعات انسانی نیستند. تنوع جنسیتی و نژادی و همچنین جامعیّت و فراگیری بین نهادهای تکنولوژی و نهادهای اجتماعی می تواند سطح کیفی خدمات مدنی را ارتقا دهد.

شرکت های بزرگ جهان نظیر گوگل و فیسبوک متعهد شده اند تا در سال های پیش رو تنوع جنسیتی و نژادی را در سطوح کلان مدیریتی خود ارتقا دهند.

تکنولوژی بلاک چین با هدف ارتقای سطح کیفی نهادهای سنتی و ایجاد انقلاب در بطن نهادهای تجاری پا به عرصه وجود گذاشت و همواره به وضوح و شفافیت در بطن سازوکارهای اقتصادی خود بالیده است.

بلاک چین باید از تمامی طیف های اجتماعات مدنی استفاده کند

اگر بلاک چین در نظر دارد در مسیر شکوفایی قدم بردارد باید از تمامی طیف های اجتماعات مدنی استفاده کند.

اگر ما ادعا می‌کنیم تاریخ سنت های پیشین، به ناچار به خرابه های تبعیض های نژادی و نابرابری های قومیتی انجامیده است، باید بتوانیم تاریخ آینده را مطابق با موازین برابری نژادی و جنسیتی بنویسیم، در غیر اینصورت تکنولوژی ها نیز همانند سنت های صلب پیشین در مسیر نادرست قدم خواهند گذاشت.

بیشتر بخوانید:

آیا چشم جهان بین دارایی های دیجیتال ما را کنترل می کند؟

آمارها چندان امیدوار کننده نیست. در سال ۲۰۱۸ طبق تحقیقاتی که از ۱۰۰ شرکت برتر بلاک چین جهان صورت گرفت مشخص شد تنها ۱۴.۵ درصد از اعضای تشکیل دهنده این شرکت ها را زنان تشکیل می دهند.

این گزارش عنوان می کند تنها ۷ درصد از مدیران عالی رتبه شرکت های بلاک چین زن هستند و ۷۸ شرکت از میان ۱۰۰ شرکت بزرگ بلاک چین جهان از زنان در هیئت مدیره خود استفاده نمی کنند.

این آمارها نشان می دهد نقش زنان در صنعت بلاک چین بسیار کمرنگ است و تبعیض جنسیتی در این صنعت نوظهور موج می زند.

نوع جنسیتی و نژادی

محیط هایی که تنوع جنسیتی و نژادی در آنها وجود دارد، قابلیت بازدهی و خلاقیت بیشتری نیز از خود بروز می دهند

پژوهش های جدید دانشگاه هاروارد نشان می دهد محیط هایی که تنوع جنسیتی و نژادی در آنها وجود دارد، قابلیت بازدهی و خلاقیت بیشتری نیز از خود بروز می دهند.

امتزاج گروه های جنسیتی و هم آمیزی افکار از نژادهای مختلف می تواند زمینه را برای برابری بیشتر و احقاق عدالت مدنی فراهم کند. فراموش نکنیم که تکنولوژی بلاک چین همواره به وجود شفافیت در سازوکارهای سیاسی خود مشهور بوده است.

روایت تکنولوژی

روایت تکنولوژی از روایت ایدئولوژی متفاوت است

همواره باید در نظر داشته باشیم که روایت تکنولوژی از روایت ایدئولوژی متفاوت است. ایدئولوژی همواره خواستار مرزبندی های قومیتی، نژادی و دینی است، در صورتی که تکنولوژی خواستار برچیدن مرزها و درهم آمیزی مزاج ها و اندیشه های گوناگون است.

اگر تکنولوژی بلاک چین می خواهد مسیر خود را از مسیر اندیشه های ورشکسته و جزمی جدا کند، باید نگرش ایدئولوژیک خود به موازین جنسیتی و نژادی را اصلاح کند.

پژوهش های آماری نشان می دهد اکثر کارمندان انتظار دارند تا مدیران ارشد شرکت ها درباره نابرابری در سطوح درآمدها و تنوع های جنسیتی و نژادی صحبت کنند. هم اکنون شاهد این هستیم که انرژی فروخورده ای به طرز هولناک در ناخودآگاه جوامع مدنی سرکوب شده است.

بیشتر بخوانید:

آزادی در انتهای یک دالان بی انتها؛ آیا بلاک چین می تواند پاسدار حریم خصوصی افراد باشد؟

جنبش های عدالت خواهانه پیوسته در حال شکل گرفتن هستند و اگر جوامع سرمایه داری چاره ای برای ایجاد اصلاحات بنیادی نیندیشند، چه بسا شاهد نضج گرفتن و برآمدن جنبش های چپ افراطی در آینده باشیم. ظهور چین کمونیست و قلدری روسیه مارکسیست زنگ خطر را برای جوامع آزادی خواه به صدا درآورده است.

تکنولوژی بلاک چین و نوآوری های جدید باید در برابر بی خردی جوامع سرکوبگر و ایدئولوژی های مخرب ایستادگی کنند و هیچگاه به اقلیت های افراطی این اجازه را ندهند که سرنوشت جهان را در دست بگیرند. تجربه سراسر ماتم زده شوروی نشان می دهد که باید در برابر قدرت گرفتن گروه های ایدئولوژیک ایستادگی و مقاومت کرد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
نام و نام خانوادگی