تکنولوژی بلاک چین در سال پیش رو سرمایه کلانی را جذب بازار خود خواهد کرد

386
سرمایه

به دلیل انقباض اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا سرمایه گذاری در صنعت بلاک چین در سال جاری ۶۳ درصد کاهش پیدا کرده است. با اینکه در سال جاری حال و اوضاع اقتصاد چندان رو به راه نیست با این اوصاف ۲۰۰۰ شرکت بزرگ جهان در نظر دارند برای کسب مزیت رقابتی در چشم انداز دوران پسا کرونا، از تکنولوژی بلاک چین و دفتر کل توزیع شده استفاده کنند.

نتایج یک پژوهش علمی نشان می دهد تکنولوژی بلاک چین در ۱۲ ماه آینده به یکی از ۵ نهاد نوظهور تکنولوژی تبدیل خواهد شد که سرمایه کلانی را جذب بازار خود خواهد کرد. بیش از ۹۰۰ مدیر ارشد و نهاد بزرگ تجاری در این پژوهش آماری شرکت کرده اند.

بیشتر بخوانید:

بلاک چین برای آینده اقتصاد جهان ضروری است

سرمایه گذاری بر بلاک چین

در دوران پسا کرونا، تکنولوژی بلاک چین بیشترین سرمایه را از بازارهای جهانی جذب خود خواهد کرد

نتایج این پژوهش نشان می دهد در دوران پسا کرونا، تکنولوژی بلاک چین همراه با تکنولوژی های هوش مصنوعی، نسل پنجم اینترنت همراه، ابری و خودکار سازی فرایندهای تولیدی، بیشترین سرمایه را از بازارهای جهانی جذب خود خواهند کرد.

بیشتر بخوانید:

چگونه تکنولوژی بلاک چین از هوش مصنوعی استفاده می کند؟

۲۰۰۰ شرکت بزرگ تجاری جهان اعلام کرده اند در شرایط کنونی جهان و به دلیل بحران اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا، مجبور شده اند در هزینه های جاری و برنامه های سرمایه گذاری خود تجدید نظر کنند.

به دلیل رکود و عقب گشت اقتصاد در سطوح کلان، بسیاری از شرکت های بزرگ فناوری به حفظ و بقای خود در بازار سرمایه توجه بیشتری دارند. ۴۰ درصد مدیران ارشد این شرکت ها سرمایه گذاری در تکنولوژی های نوظهور را فعلاً متوقف کرده اند.

بیشتر بخوانید:

صنعت بلاک چین و جهان آشفته از همه گیری ویروس کرونا

تکنولوژی بلاک چین و به ویژه دفتر کل توزیع شده در طی این مدت بیشترین آسیب را از همه گیری جهانی ویروس کرونا متحمل شده اند. پیش از این تکنولوژی دفتر کل توزیع شده با جذب ۱۸ میلیون دلار سرمایه، بزرگترین بازار جذب سرمایه در میان تکنولوژی های نوظهور را در اختیار داشت، اما با شرایط کنونی این بازار با جذب تنها ۶.۵ میلیون دلار، کاهش چشمگیری را در جذب سرمایه به سمت درگاه های مالی خود شاهد بوده است.

انقباض اقتصاد جهانی

انقباض اقتصاد جهانی و رکود ناشی از بیماری کرونا بسیاری از صنایع را تا مرز ورشکستگی پیش برده است

اگرچه همه گیری ویروس کرونا فرایند دیجیتالی کردن روندهای تجاری را افزایش داده است، با این اوصاف انقباض اقتصاد جهانی و رکود ناشی از بیماری کرونا بسیاری از صنایع را تا مرز ورشکستگی پیش برده است.

مدیران ارشد نهادهای بزرگ تجاری اعتقاد دارند تکنولوژی بلاک چین کیفیت رقابتی بازارهای جهانی سرمایه را ارتقا خواهد داد. آنها اعتقاد دارند سرمایه گذاری در صنعت بلاک چین و بازارهای رمزارز به مدرنیزه کردن زیرساخت های تجاری و همچنین افزایش بازدهی نهادهای مالی کمک شایان توجهی خواهد کرد.

تکنولوژی های نوظهور

مهم ترین چالش برای تکنولوژی های نوظهور کسب رضایت و اعتماد شهروندان است

اعتماد و حس رضایت مندی نقش بسزایی در پیشرفت یک تکنولوژی ایفا می کند. یکی از بزرگترین چالش های تکنولوژی های نوظهور نظیر بلاک چین، اینترنت اشیا، و هوش مصنوعی، کسب رضایت و جلب اعتماد اکثریت شهروندان جامعه است.

بیشتر بخوانید:

توافق و رضایت مردم مهم ترین چالش تکنولوژی بلاک چین است

تکنولوژی های نوظهور باید توجه ویژه ای به ناخودآگاه جمعی انسان ها داشته باشند، در غیر اینصورت فرایند نهادینه سازی عناصر جدید تکنولوژی مستلزم وقت و انرژی بی اندازه ای خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
نام و نام خانوادگی