شرکت سیا و شبکه کوانت پروژه ایجاد پل ارتباطی بین شبکه های بلاک چین را با موفقیت آزمایش کردند

219
شرکت سیا

شرکت سیا (شرکت خدمات پرداخت اروپایی) و شبکه کوانت (شرکت تکنولوژی مستقر در بریتانیا) اعلام کردند با همکاری یکدیگر توانسته اند پروژه ایجاد پل ارتباطی بین شبکه های بلاک چین را با موفقیت آزمایش کنند. هدف آنها از این همکاری ایجاد پل ارتباطی مبتنی بر تکنولوژی بلاک چین بین نهادهای مالی و خدمات بانکی اعلام شده است.

آنها امیدوار هستند با نهادینه سازی سازوکارهای مبتنی بر تکنولوژی بلاک چین در محیط های مالی و نهادهای بانکی بتوانند فرایندهای پرداخت و احراز هویت کاربران را تسهیل کنند. سیا و کوانت در نظر دارند با یکپارچه سازی شبکه خصوصی اتریوم درون شبکه های بلاک چین خود، زمینه را برای گسترده سازی پل های ارتباطی بین شبکه های بلاک چین فراهم سازند.

شرکت سیا

سیاچین، شبکه بلاک چین شرکت سیا، در شبکه سیانت (SIAnet) خود بیش از ۵۷۰ نود شبکه های اروپایی را پشتیبانی می کند. شرکت سیا به نهادهای مالی و مراکز بانکی در کشورهای اروپایی کمک می کند تا از راهکارهای غیر متمرکز مبتنی بر تکنولوژی بلاک چین در شبکه های خود استفاده کنند.

به نظر شما پل ارتباطی بین شبکه های بلاک چین تا چه حد ضرورت دارد؟ آیا گسترده سازی پل های ارتباطی بین شبکه های بلاک چین می تواند به نهادینه سازی تکنولوژی بلاک چین در سطوح کلان ختم شود؟ لطفاً نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
نام و نام خانوادگی