ارز دیجیتال بانک مرکزی چین قدرت انحصاری دولت این کشور را افزایش می دهد

93
ارز دیجیتال بانک مرکزی چین قدرت انحصاری دولت این کشور را افزایش می دهد

هدف اصلی دولت چین در ارتباط با صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی اش این است که از یک طرف قدرت پول ملی چین کاهش پیدا نکند و این کشور بتواند در مسیر توسعه و پیشرفت با کشورهای بزرگ جهان رقابت کند و از طرف دیگر دفاع از قدرت انحصاری حزب مرکزی چین بر مبادلات مالی و پولی است، بنابراین ارز دیجیتال بانک مرکزی این کشور می تواند قدرت انحصاری حزب کمونیست چین بر مبادلات پولی را افزایش دهد. به همین دلیل است که ارز دیجیتال بانک مرکزی چین با ماهیت غیر متمرکز سامانه های رمزارز کاملاً در تضاد و تناقص است.

بانک مرکزی چین

مقام ارشد بانک مرکزی چین در مقاله اخیر خود عنوان کرده است ارز دیجیتال بانک مرکزی این کشور می تواند قدرت انحصاری حزب کمونیست چین بر مبادلات پولی را افزایش دهد.

فان یی فئی، معاون ارشد اجرایی بانک مرکزی چین اعتقاد دارد هدف اصلی صدور یوان دیجیتال در سطوح کلان ملی این کشور، دفاع از قدرت انحصاری حزب مرکزی چین بر مبادلات مالی و پولی است. یی فئی تصریح کرد ضرب و چاپ اسکناس در کشور چین در انحصار بانک مرکزی این کشور قرار دارد و بنابراین صدور یوان دیجیتال در سطوح خرد و کلان تجاری تنها زیر نظر مستقیم این بانک  صورت خواهد گرفت.

بانک مرکزی چین

سیستم صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی چین با ماهیت غیر متمرکز سامانه های رمزارز کاملاً در تضاد و تباین است

مطابق داده های صندوق جهانی پول، صدور، توزیع و معامله یوان دیجیتال تنها در انحصار دولت مرکزی چین خواهد بود. اقتصاددانان و استراتژیست های بزرگ اعتقاد دارند سیستم صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی چین با ماهیت غیر متمرکز سامانه های رمزارز کاملاً در تضاد و تباین است.

این مقام ارشد چینی اعتقاد دارد صدور ارز دیجیتال یوان با این هدف صورت گرفته که در عصر دیجیتال، قدرت پول ملی چین کاهش پیدا نکند و این کشور بتواند در مسیر توسعه و پیشرفت با کشورهای بزرگ جهان رقابت کند.

سیستم صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی چین با ماهیت غیر متمرکز سامانه های رمزارز کاملاً در تضاد و تباین است

فرایند ایجاد یک نظام اقتصادی هوشمند بدون واسط های کاغذی می تواند تا چندین دهه به طول انجامد

یی فئی اعتقاد دارد ارز دیجیتال بانک مرکزی چین نمی تواند در کوتاه مدت جایگزین پول های کاغذی شود و فرایند ایجاد یک نظام اقتصادی هوشمند بدون واسط های کاغذی می تواند تا چندین دهه به طول انجامد.

کماکان تاریخ مشخصی برای صدور رسمی ارز دیجیتال بانک مرکزی چین اعلام نشده است اما گمانه زنی ها حاکی از این است که این تاریخ بسیار نزدیک است. هم اکنون بسیاری از شهرهای بزرگ اقتصادی چین به صورت آزمایشی از ارز دیجیتال یوان استفاده می کنند.

رسانه های دولتی چین اعلام کرده اند ارز دیجیتال یوان ماهیتی مشابه بیت کوین و یا دیگر آلت کوین های مشهور مانند اتریوم و تتر ندارد و صدور آن تحت نظارت مستقیم دولت مرکزی این کشور قرار دارد.

منبع: کوین تلگراف

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
نام و نام خانوادگی