تکلیف معاملات رمزارزها در هند چه میشود ؟!

43

در سال ۲۰۱۸ دولت هند با وضع قوانینی همانند حبس برای افرادی که مبادلات رمزارز را انجام میدهند، و مالیاتهای سنگین برای سرمایه گذاران بازارهای رمز ارز و صرافی های غیرمتمرکز، سعی کرد تمام فعالیت نهادهای غیر متمرکز و رمزارزها را محدود و یا حذف کند. اما با همه گیری جهانی بیماری کرونا و آسیب های شدید نظام سنتی اقتصادی، دولت هند متوجه شکاف های عمیق در سیستم متمرکز مالی شده و از درآمدهای کلان صنعت رمزارزها محروم شد. بنابراین سعی در برطرف کردن این شکافهای قانونی و هموار کردن مسیر برای فعالیت نهادهای معاملات رمزارز دارد.

دولت هند در اقدامی قابل توجه قصد دارد با صدور فرمان اجرایی هر گونه معامله رمزارز را در سراسر این کشور ممنوع اعلام کند. در سال ۲۰۱۸ نیز دولت هند تمامی موسسات و نهادهای تجاری و مالی را از ارائه خدمات مرتبط با رمزارزها محروم کرد اما دادگاه عالی این کشور حکم دولت هند را لغو کرد.

یک مقام عالی رتبه دولت هند معتقد است اگر دولت ها معاملات رمزارزها را ممنوع اعلام کنند، صنعت غیر متمرکز امور مالی و به ویژه درگاه های مبادلات رمزارز از وجهه قانونی خود ساقط می شوند. برای همین دولت هند در نظر دارد بدون آسیب وارد کردن به نهادهای تجاری و فناوری، با مصلحت اندیشی درباره آینده غول های تکنولوژی این کشور، درباره فعالیت مراکز رمزارز تصمیم گیری کند.

پارلمان هند قوانین جدیدی مرتبط با صنعت رمزارزها وضع خواهد کرد

دولت هند در نظر دارد با ایجاد برخی اصلاحات در متن قانون اساسی و ترمیم نواقص و شکاف های موجود در متمم های حقوقی و قضایی مرتبط با صنعت رمزارزها، لوایح جدیدی را برای قانونگذاری به پارلمان این کشور ارائه کند.

دادگاه عدالت اداری هند در سال جاری اعلام کرد مردم این اختیار را دارند تا با هم افزایی و ایجاد یک همبستگی عمومی، پایه های یک نظام اقتصادی غیر متمرکز را پی ریزی کنند و دولت ها نیز نمی توانند با سنگ اندازی بر سر راه تجارت آزاد جهانی، این مسیر را مسدود کنند.

صدور احکام سنگین حبس برای افرادی که به صورت غیر قانونی رمزارز معامله کنند

در سال ۲۰۱۷ دولت هند تصمیم گرفت به صورت جامع و با ارائه یک طرح پژوهشی، اکوسیستم رمزارزها را مورد مطالعه دقیق قرار دهد. در همین طرح پژوهشی بود که دولت هند در نهایت تصمیم گرفت فعالیت صرافی های رمزارز و به صورت کلی هر گونه معاملات مرتبط با ارزهای دیجیتال را ممنوع و غیر قانونی اعلام کند. دولت هند در سال ۲۰۱۸ با صدور حکم قطعی اعلام کرد افرادی که به صورت غیر قانونی رمزارز معامله کنند، تا ۱۰ سال زندانی می شوند.

وضع قوانین قضایی محدود کننده و بازدارنده در نظام های حقوقی، فعالیت صرافی های رمزارز را مختل می کند

در همین زمان بود که دولت هند حلقه های نظارتی خود بر نهادهای غیر متمرکز مالی را بیش از هر زمان دیگر تنگ تر کرد. اداره مالیات هند در سال ۲۰۱۸ فیش های مالیاتی بسیار بزرگی را برای ۵ هزار سرمایه گذار بازارهای رمزارز صادر کرد. دولت هند با صدور فرمان های مالیاتی بسیار سخت گیرانه، عملاً موانع بزرگی را پیش روی صرافی های رمزارز قرار می دهد و همین موضوع باعث شده است بسیاری از مراکز غیر متمرکز خدمات مالی فعالیت خود را در این کشور محدود کنند.

دولت هند با تصویب برخی قوانین دست و پا گیر و اعمال محدودیت های قانونی، از درآمدهای کلان صنعت رمزارزها محروم شده است. همه گیری جهانی ویروس کرونا نشان داد که نظام سنتی اقتصاد و امور مالی برای کارایی بیشتر به اصلاحات اساسی نیاز دارد. دولت هند در نظر دارد با ترمیم شکاف های قانونی مسیر را برای فعالیت نهادهای معاملات رمزارز هموار کند.

منبع:monycontrol.com

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
نام و نام خانوادگی