نگرش بانک مرکزی کانادا نسبت به ارزهای دیجیتال

68

بانک مرکزی کانادا در گزارش مفصلی که اخیراً منتشر کرده به بررسی مزایا و معایب ارزهای دیجیتال پرداخته است. مطابق این گزارش، بانک مرکزی کانادا معتقد است ارزهای دیجیتال که توسط نهادهای بانکی صادر می شود، خطرات امنیتی گسترده ای را متوجه سیستم امور مالی کشورهای هدف می کند.

به گفته بانک مرکزی کانادا، نوع معاملات صورت گرفته در بستر شبکه های غیر متمرکز، ماهیت کیف پول های الکترونیکی، نحوه فعالیت صرافی های رمزارز و در نهایت نحوه رقابت بانک ها برای جذب سرمایه، از جمله خطرات بالقوه ارزهای دیجیتال است.

در طی سال های گذشته کشورهای بزرگ جهان اعلام کرده اند صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی را در دستور کار خود قرا داده اند. چین یکی از نخستین کشورهایی است که به صورت آزمایشی ارز دیجیتال یوان را در سطوح کاربری گسترده صادر کرده است. چین در نظر دارد به صورت رسمی ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را در سراسر کشور صادر و نهادینه سازی کند.

نحوه ذخیره دارایی های دیجیتال باعث تمرکززدایی پول و پراکندگی روزافزون منابع مالی می شود

بانک مرکزی کانادا خطرات ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را در چند زمینه مختلف مورد بررسی قرار داده است. یکی از خطرات جدی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، نحوه ذخیره این نوع دارایی های غیر متمرکز است. به گفته بانک مرکزی کانادا، در جهان دارایی های دیجیتال، کاربران می توانند بدون محدودیت و هیچ گونه مرجع نظارتی، تعداد زیادی کیف پول دیجیتال داشته باشند. همین موضوع باعث می شود پراکندگی دارایی های مالی به صورت غیر قابل توجیهی افزایش پیدا کند. یکی از شاخص های مهم نظام های مالی سنتی، مرکزیت پول ذیل نهادهای انحصارگرای تجاری است. نظام های مالی غیر متمرکز با از میان بر داشتن مرکزیت پول و ایجاد پراکندگی های غیر قابل پیش بینی در سامانه های مالی، خطر جدی برای نهادهای دولتی خواهند بود.

بانک مرکزی کانادا تاکید می کند که برای تضمین کارایی ایمن ارزهای دیجیتال در سیستم های پرداخت درون شبکه ای، بانک های مرکزی باید پیوسته کانال استفاده از این گونه دارایی های غیر متمرکز را رصد و پیگیری کنند.

منبع: کوین تلگراف.

Bitly

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
نام و نام خانوادگی