انرژی غیر متمرکز برای آینده اقتصاد یک امر ضروری است

184
انرژی غیرمتمرکز

اقتصاد آینده جهان در پیکره یک سازواره غیر متمرکز تجلی پیدا خواهد کرد. زمانی که پیکره اقتصاد بر اساس مبانی و موازین نوین صورت بندی شود، بخش های مختلف مالی و تجاری نیز باید خود را با اصول نظری جدید اقتصاد هماهنگ کنند.

یکی از مهم ترین بخش هایی که ستون اقتصاد آینده جهان را پی ریزی خواهد کرد، بخش انرژی های غیر متمرکز است.

بیشتر بخوانید:

بلاک چین برای آینده اقتصاد جهان ضروری است

درست شبیه اقتصاد غیر متمرکز که در خارج از چارچوب نظری نهادهای تمرکزگرا هدایت می شود، نهادهای انرژی غیر متمرکز نیز می توانند با سرعت و شفافیت بسیار بالا مختصات جغرافیایی انرژی های وارداتی و صادراتی را رهگیری کنند.

انرژی غیرمتمرکز

نهادهای انرژی در چندین دهه اخیر در تصرف نهادهای دولتی و پایگاه های متمرکز سیاسی قرار داشته اند. تمرکز بیش از اندازه سازوکارهای تجاری باعث شده است شفافیت مالی در نهادهای تولید انرژی به حداقل برسد.

بیشتر بخوانید:

مزایای بلاک‌چین در صنعت انرژی

اصول غیر متمرکز تجاری باعث می شود تمامی معاملات مرتبط با حوزه انرژی به صورت شفاف در بستر بلاک چین ذخیره شود. همین موضوع امکان سوء استفاده های سودا طلبانه را به طرز چشمگیری کاهش خواهد داد.

اتحادیه اروپا در راستای تمرکز زدایی از بخش های انرژی و کوتاه کردن دست شیادان از بازارهای تجاری در نظر دارد تا سال ۲۰۵۰ استفاده از انرژی بادی و خورشیدی را در به صورت گسترده نهادینه سازی کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
نام و نام خانوادگی