تکنولوژی بلاک چین در آمریکای جنوبی چه تحولاتی را ایجاد می کند؟

170
تکنولوژی بلاک چین در آمریکای جنوبی

برژک، توسعه دهنده ارشد پروژه نالس (NULS) اعتقاد دارد تکنولوژی بلاک چین در آمریکای جنوبی می تواند باعث ایجاد تحولات گسترده در این منطقه شود.

او باور دارد هر چه زودتر دولت های منطقه نسبت به منافع رمزارزها و تکنولوژی بلاک چین آگاهی پیدا کنند، با سرعت عمل بیشتری می توانند از منافع گسترده آن استفاده کنند.

او در مصاحبه اختصاصی خود گفت: “در منطقه آمریکای لاتین مردم دیگر به سیستم های سنتی مالی اعتقاد ندارند و با توجه به رکود ناشی از همه گیری ویروس کرونا، اعتقاد مردم به سیستم های بانکداری سنتی بیش از پیش متزلزل شده است.

او در ادامه ضمن اشاره به موضع کشورهای جهان در ارتباط با نهادینه سازی تکنولوژی بلاک چین گفت

“کشورهای منطقه آمریکای لاتین کماکان نسبت به منافع گسترده این تکنولوژی نوظهور کم توجه هستند ولی با این اوصاف می توان رگه هایی از نهادینه سازی فرهنگ استفاده از شبکه های غیر متمرکز را در این منطقه سراغ گرفت”

تکنولوژی بلاک چین در آمریکای جنوبی

سوسیالیسم آمریکای جنوبی و رمزارزها

در سال 2014، دولت وقت بولیوی به ریاست جمهوری اوو مورالس، استفاده از رمزارزها را در این کشور ممنوع اعلام کرد.

برژک می گوید در کشورهای آمریکای لاتین، روح سوسیالیستی در جناح های سیاسی غالب است، چیزی که با ذات رمزارزها که همواره تمرکز گریز هستند، در تخالف و تباین است.

کشورهای سوسیالیستی که بیشتر متوجه مرام کمونیستی بلوک شرق می باشند، معتقد به تمرکز نهاد قدرت در ابعاد سرمایه و دیگر شئون مناسبات اقتصادی هستند.

برژک اعتقاد دارد در سالیان اخیر و با تسلط روزافزون نظام سرمایه داری و فروپاشی تفکرات سوسیالیستی در منطقه آمریکای لاتین اوضاع کمی بهتر شده است.

بسیاری از کشورهای این منطقه با روی گشاده و آغوش باز از تکنولوژی بلاک چین و دارایی های رمزارز استقبال می کنند.

با این اوصاف در این منطقه کشورهایی هستند که کماکان نسبت به تکنولوژی بلاک چین از موضع ستیز و کین خواهی وارد می شوند.

برژک اعتقاد دارد بدون خواست و اراده غالب دولت های مرکزی و نهادهای سیاسی، نمی توان در مسیر نهادینه سازی تکنولوژی بلاک چین در آمریکای جنوبی پیشرفت چندانی حاصل کرد.

نظر بگذارید

Please enter your comment!
نام و نام خانوادگی