وضعیت اشتغال و بیکاری کشور در تابستان ۹۹

17

مقایسه نیروی کار در دومین فصل از سال ۹۹ با مدت مشابه سال ۹۸ نشان مى دهد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کشور در تابستان ۹۹ به حدود ۶۲٫۳ میلیون نفر رسیده که نسبت به تابستان ۹۸ بیش از ۶۸۵ هزار نفر افزایش یافته است.
با وجود افزایش ۱٫۱ درصدی در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در تابستان ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، جمعیت فعال کشور در مدت مذکور نسبت به تابستان ۹۸ با کاهش حدود ۶ درصدی مواجه شده است. با توجه به اینکه آمار دقیقی از تعداد افرادی که از جمعیت شاغل (یا بیکار) خارج و الزاما وارد جمعیت بیکار یا شاغل شده اند و یا دیگر جویای کار نیستند، ارائه نمی شود، نمی توان به طور قطعی در رابطه با دلایل کاهش جمعیت فعال اظهارنظر کرد، اما به طور کلی، کاهش این گروه جمعیتی- علیرغم رشد جمعیت کشور به معنای کاهش مشارکت اقتصادی افراد در سطح جامعه است.
در تابستان ۹۹ جمعیت شاغل کشور نسبت به تابستان ۸۸، حدود ۱٫۲ میلیون نفر (حدود ۵ درصد) و جمعیت بیکار کشور نیز حدود ۴۱۷ هزار نفر تقریبا ۱۴ درصد کاهش یافته است. خروج افرادی از جمعیت شاغل می تواند به معنای پیوستن آنها به جمعیت بیکار به علت توقف فعالیت و یا تعدیل نیرو در واحد اقتصادی و یا خروج آنها از بازار کار به دلیل دلسرد شدن از یافتن شغل دیگری در پی مشکلات ناشی از شیوع کرونا باشد.
نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در تابستان ۹۹ حدود ۴۲ درصد است که نسبت به تابستان ۹۸ حدود ۳ درصد کاهش یافته است.
نرخ بیکاری در تابستان ۹۹ به ۹.۵ درصد رسیده که نسبت به تابستان ۹۸ حدود ۱ درصد کمتر است.
این کاهش در نرخ بیکاری در کنار کاهش در نرخ مشارکت می تواند به این علت باشد که برخی از بیکاران در جستجوی کار، یافتن کار را متوقف کرده و یا به زمان دیگری موکول کرده اند که این موضوع منجر به کاهش جمعیت فعال شده
است.
نسبت اشتغال (نسبت شاغلان به جمعیت فعال) در تابستان ۹۹ حدود ۳۷٫۸ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲٫۴ درصد کاهش یافته است به این معنی که در فصل مشابه سال قبل، سهم بالاتری از جمعیت کشور، در حال اشتغال و به نوعی در پی ایجاد ارزش افزوده در کشور بوده اند.

جمعیت فعال، شاغل و بیکار کشور به تفکیک زنان و مردان

نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در تابستان ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. کاهش ۱۶ میلیون نفری در جمعیت فعال کشور در تابستان ۹۹ نسبت به تابستان ۹۸ ناشی از کاهش ۱ میلیون نفری جمعیت فعال زنان و کاهش حدود ۶۱۶ هزار نفری جمعیت فعال مردان است.
سهم جمعیت فعال زنان از کل جمعیت فعال کشور حدود ۱۷ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲٫۷ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سهم جمعیت فعال مردان از کل جمعیت فعال کشور در تابستان ۹۹ حدود ۸۳ درصد بوده که نسبت به تابستان ۹۸ (سهم ۸۰٫۴ درصدی) افزایش ۲٫۷ درصدی را تجربه کرده است.
گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله بالاترین نرخ بیکاری را در میان گروه ۳۵-۱۸ ساله و کل کشور داشته است.
در تابستان ۹۹ حدود ۲۳ درصد از بیکاران کل کشور متعلق به گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله بوده اند که ۷۴ درصد آن را مردان تشکیل می‌دهند.
نرخ بیکاری جوانان این گروه سنی در تابستان ۹۹ حدود ۲۳ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش یافته است.
۱۴٫۹ درصد از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی در تابستان ۹۹ بیکار بوده اند که این نرخ در مقایسه با تابستان ۹۸ با کاهش ۲٫۳درصدی مواجه شده است.
نرخ بیکاری زنان در میان فارغ التحصیلان آموزش عالی ۱۵ ساله و بیشتر در تابستان ۹۹ به ۲۳٫۹ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳٫۲ درصد کاهش داشته است.
نرخ بیکاری مردان نیز با کاهش ۱٫۳
واحد درصدی مواجه شده است.
در تابستان ۹۹ نسبت به تابستان ۹۸ تعداد زنان بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی ۱۵ ساله و بیشتر حدود ۱۶۸ هزار نفر کمتر شده که این عدد برای مردان حدود ۹۲ هزار نفر بوده است.

Bitly

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
نام و نام خانوادگی