پروژه بلاک چین شبکه باز (TON) دیگر از نام تجاری تلگرام استفاده نخواهد کرد

114
پروژه بلاک چین شبکه باز (TON) دیگر از نام تجاری تلگرام استفاده نخواهد کرد

با خروج تلگرام از پروژه بلاک چین شبکه باز (TON)، این پروژه دیگر از نام تجاری تلگرام استفاده نخواهد کرد. در اواسط ماه می بود که شرکت تلگرام خروج خود از پروژه بلاک چین “شبکه باز” را اعلام کرد. از این پروژه در مقاله سفید به دو صورت: پروژه باز و پروژه باز تلگرام نام برده شده است.

از دسترس خارج شدن بلاک چین تلگرام

پاول دورف، مدیر سئو تلگرام نیز در روز 12 می اعلام کرد این پروژه به صورت رسمی از شبکه تلگرام خارج شده است و به صورت مستقل به کار خود ادامه می دهد.

پیش از اظهارات پاول دورف، یک گروه مستقل توسعه دهندگان نرم افزار در روز 7 می پروژه بلاک چین شبکه باز را راه اندازی کردند. اگرچه این گروه مستقل از همان معماری ابتدایی تلگرام در پروژه استفاده می کنند، با این اوصاف با بهره گرفتن از توکن ویژه خود، تغییر بنیادین در زیرساخت های این شبکه ایجاد کرده اند.

نظر بگذارید

Please enter your comment!
نام و نام خانوادگی