خانه برچسب آمریکا،اخبار رمزارز

برچسب: آمریکا،اخبار رمزارز

آیا رمزارزها خارج از حیطه اثر گذاری دولت های مرکزی قرار...

0
اگرچه با ورود بلاک چین به صحنه مبادلات مالی، وزنه معادلات سرمایه بین دو جناح نهادهای متمرکز دولتی و مراکز تجاری غیر متمرکز کمی از حالت انحصار خارج و به سمت تعادل و موازنه پیش رفت، با این اوصاف باید تصریح کرد که همواره تک حکم دست حاکم است و نهادهای سیاسی کماکان دست بالا را در ایجاد تغییرات سرنوشت ساز در اختیار دارند.

محبوب ترین

اخبار داغ