خانه برچسب بازارساز

برچسب: بازارساز

کمتر از یک درصد ۱۲۰ میلیون دلار بازارساز مشتری داشت

0
درمعاملات امروز بازار متشکل تاکنون۱۲۰میلیون دلار در قالب اسکناس توسط بازارساز به بازار عرضه شده اما فقط۹۱۳ هزار دلار آن به نرخ ۱۸,۹۰۰تومان معامله شده که از فقدان خریدار در بازارحکایت دارد.

محبوب ترین

اخبار داغ