خانه برچسب کسری بودجه دولت

برچسب: کسری بودجه دولت

کسرى بودجه دولت پایه پولى را افزایش داد

0
آمارهاى بانک مرکزى و مرکز پژوهش‌هاى مجلس حاکى از آن است که دلیل افزایش پایه پولى، جبران کسرى بودجه از طریق منابع بانک مرکزى...

محبوب ترین

اخبار داغ