چهارشنبه 9 اسفند 1402

نگاهی به شورای فدرال سوئیس

 

شورای فدرال سوئیس در راس ساختار قدرت سوئیس قرار دارد. دولت فدرال سوئیس در این هیئت اجرایی نمایندگان خود را دارد که متشکل از هفت نفر می شود. سیستم متمایز تقسیم قدرت دولت فدرال سوئیس را از بسیاری از کشورهای دیگر که در آن قوه مجریه معمولاً در اختیار یک شخص واحد است متمایز می کند.

هفت نفر که هر کدام بر یک بخش فدرال شبیه به یک وزارتخانه نظارت می کنند، شورای فدرال را تشکیل می دهند. مجمع فدرال متحد متشکل از نمایندگان شورای ملی و شورای ایالت ها، اعضای شورای فدرال را برای یک دوره چهار ساله انتخاب می کند.

نکته قابل توجه این است که شورای فدرال از نمایندگان چندین حزب بزرگ تشکیل شده است نه اینکه تحت سلطه یک حزب باشد و طیف وسیعی از نمایندگی سیاسی را تضمین می کند.

سوئیس، بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر، یک رئیس دولت یا نخست وزیر ندارد. در عوض، دولت این کشور توسط هر هفت عضو شورای فدرال به طور جمعی رهبری می شود که نشان دهنده تعهد کشور به حکومت تعاونی است.

اجماع و تصمیم گیری همگانی یکی از اصول بنیادین شورای فدرال است. صرف نظر از دوره تصدی یا اداره ای که آنها را رهبری می کنند، هر شورا دارای جایگاه برابر است و همه تصمیمات به صورت جمعی گرفته می شود. به مدت یک سال، یک عضو ریاست کنفدراسیون را بر عهده دارد، اما این نقش در درجه اول یک نقش تشریفاتی و بدون اقتدار واقعی است.

هر عضو شورای فدرال رئیس شاخه خاصی از دولت است که مسئولیت حوزه های مهمی مانند دفاع، امور مالی، روابط خارجی، امور قضایی و غیره را بر عهده دارد. آنها مسئول ایجاد سیاست ها، وضع قوانین و اداره بخش های مربوطه خود هستند. برای اینکه دولت به خوبی اجرا شود و سیاست ها به طور مؤثر اجرا شود، آنها با یکدیگر همکاری و هماهنگی می کنند.

به علاوه مجلس دو سطحی سوئیس، مجلس فدرال این کشور است که مسئول تصویب قوانین می باشد.

این کشور دارای دو مجلس دو سطحی است: شورای ملی که نماینده مردم سوئیس است و شورای ایالات که نماینده کانتون ها است.

بین این دو، مجلس شورای ملی بزرگتر است که 200 عضو دارد. سیستم نمایندگی برای انتخاب اعضای شورای ملی هر چهار سال یکبار استفاده می شود که منعکس کننده چشم انداز سیاسی متنوع سوئیس است.

با داشتن 46 نماینده از کانتون ها، شورای ایالت ها کوچکتر است. به استثنای نیم کانتون ها که هر کدام فقط یک نماینده را انتخاب می کنند، هر کانتون صرف نظر از وسعت و جمعیت، دو نماینده را انتخاب می کند. با این ساختار، هر منطقه از کشور، صرف نظر از وسعت، در سطح فدرال رای برابر خواهد داشت.

این دو مجلس فدرال با هم قوانین و معاهدات را تصویب می کنند، تصمیمات مالی می گیرند و قضات فدرال و اعضای شورای فدرال را انتخاب می کنند. توازن دو مجلس بیشتر نشان دهنده تعهد سوئیس به عدالت و اجماع است و از سنت دیرینه دموکراتیک این کشور حمایت می کند.

 

 

نویسنده: پویان قمری، اقتصاددان و نظریه پرداز اقتصادی

LinkedIn icon for email signatures - free download 20x20px

LinkedIn

Instagram icon for email signatures - free download 20x20px

Instagram

Twitter icon for email signatures - free download 20x20pxTwitter

YouTube icon for email signatures - free download 20x20px

YouTube

بیشتر بخوانید

چهارچوب های قانونی سیستم بانکداری در ایالات متحده

در ایالات متحده، صنعت بانکداری به شدت تحت نظارت است تا ثبات و یکپارچگی سیستم مالی تضمین شود. از زمان بحران مالی 2008، تمرکز...

پشت صحنه تجارت پر رونق بازیافت طلا

طلا همیشه جذابیت خاصی داشته است که نمادی از ثروت، تجمل و اعتبار است. در حالی که بسیاری طلا را به شکل جواهرات یا...

نگاهی به خدمات جانبی در بانکداری

    وقتی به بانکداری فکر می کنیم، ذهن ما اغلب تصاویری از عابر بانک، دستگاه های خودپرداز و کارمندان بانک را تداعی می کند. اینها...

بررسی تحول دیجیتال بانکداری

صنعت بانکداری در سال‌های اخیر دستخوش دگرگونی زیادی شده است که ناشی از پیشرفت سریع فناوری و تغییر انتظارات مشتریان است. شعب سنتی جای...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

مطالب مرتبط

چهارچوب های قانونی سیستم بانکداری در ایالات متحده

در ایالات متحده، صنعت بانکداری به شدت تحت نظارت است تا ثبات و یکپارچگی سیستم مالی تضمین شود. از زمان بحران مالی 2008، تمرکز...

مطالب داغ هفته