استخراج رمز ارز

استخراج رمز ارز فرایندی ست که طی آن معاملات بین کاربران تایید و داخل دفتر کل توزیع شده منتشر می شود. فرایند استخراج رمز ارز مسئول مستقیم ایجاد سکه های جدید است. بنابراین طی فرایند استخراج هویت های دیجیتال به نام سکه های رمزارز استخراج می شوند. این فرایند به رمزارزها این امکان را می دهد تا در یک شبکه غیر متمرکز همتا به همتا در مناسبات مالی مورد تبادل قرار بگیرند.

بیت کوین نخستین رمزارز شناخته شده است که بر مبنای الگوریتم اثبات کار طراحی شده است. باید در نظر داشته باشیم که تمامی رمزارزها قابلیت استخراج ندارند. اصولاً رمزارزهای استخراج پذیر در بستر الگوریتم اثبات کار طراحی می شوند.

روند استخراج رمزارز

دستگاه استخراج یک نود ماینر در شبکه بلاک چین است که معاملات را جمع آوری و آنها را در زنجیره های بلوکی ذخیره و نگهداری می کند. بنابراین زمانیکه که معامله ای در شبکه صورت بگیرد تمامی نودهای شبکه آن را دریافت و اعتبار آن را مورد سنجش قرار می دهند. سپس نودهای استخراج کننده، معاملات را از استخرهای رمزارز جمع آوری و سپس داخل یک بلوک ذخیره سازی می کنند.

اولین قدم برای استخراج و آزادی سازی یک بلوک از بلاک چین این است که بر اساس قدرت هش و میزان سختی شبکه، در ابتدا باید کل معاملات موجود در شبکه را جمع آوری و داخل زنجیره های بلوکی ذخیره کرد. ماینرها در ازای استخراج و اعتباردهی به یک بلوک از بلاک چین پاداش شبکه را در قالب تعداد مشخصی از سکه های رمزارز دریافت می کنند.

پس از اینکه تمامی معاملات موجود در شبکه استخراج شدند، قدرت هش شبکه در بخشی به نام درخت هش سامان دهی می شود. قدرت هش شبکه توسط پروتکل اصلی شبکه بلاک چین تعیین می شود. قدرت هش به میزان قدرت شبکه برای آزادی سازی یک بلوک از زنجیره بلاک چین گفته می شود. استخراج کنندگانی که بیشترین میزان قدرت هش را برای استخراج رمز ارز در اختیار شبکه بلاک چین قرار دهند با سرعت بیشتری بلوک مورد نظر را از شبکه استخراج می کنند.

با اضافه شدن نودهای ماینر به شبکه بلاک چین، سختی اعتبار بخشی به بلوک های جدید نیز افزایش پیدا می کند

بنابراین هر زمانی که استخراج کنندگان جدید به شبکه اضافه شدند، سختی شبکه نیز افزایش پیدا می کند. سختی شبکه به میزان کل قدرت هش شبکه اطلاق می شود، به این معنی که برای استخراج یک بلوک از زنجیره بلاک چین باید چه میزان از قدرت کل هش شبکه را سنجش یابی کرد.

همین موضوع باعث می شود با اضافه شدن هر دستگاه استخراج رمز ارز به شبکه بلاک چین، زمان لازم برای استخراج یک بلوک نیز متعاقباً افزایش پیدا کند. به همین دلیل وقتیکه گفته می شود سختی شبکه بیت کوین افزایش پیدا کرده است، این به معنی این است که زمان لازم برای استخراج یک بلوک از شبکه بلاک چین بیت کوین افزایش پیدا کرده است، بنابراین به قدرت هش بیشتری برای استخراج یک بلوک نیازمند خواهد بود.

با افزایش رقابت و ارتقای سختی شبکه، هزینه های استخراج نیز افزایش پیدا خواهد کرد

با افزایش قدرت هش شبکه بلاک چین، رقابت برای اعتبار دهی به بلوک های جدید نیز افزایش پیدا می کند. با افزایش رقابت و ارتقای سختی شبکه، هزینه های استخراج رمز ارز نیز افزایش پیدا خواهد کرد زیرا برای استخراج باید قدرت هش بیشتری را نسبت به دیگر رقبا در اختیار داشته باشیم. در اختیار داشتن قدرت هش بیشتر نیز یعنی در اختیار داشتن دستگاه هایی که قدرت پردازش بیشتری دارند. دستگاه هایی که قدرت هش بیشتری دارند انرژی بیشتری را نیز مصرف می کنند، بنابراین هزینه لازم برای حفظ و نگهداری از منابع استخراج به طرز قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.

گاهی اتفاق می افتد که دو استخراج کننده به صورت همزمان یک بلوک را استخراج می کنند. در این زمان بلوک استخراج شده اعتبار سنجی نخواهد شد و به صورت تکینه به حال خود رها می شود. به این بلوک ها اصطلاحاً بلوک های منسوخ گفته می شود. در این زمان دو ماینر به رقابت خود برای استخراج یک بلوک مجزا ادامه خواهند داد.

استخرهای استخراج

استخراج رمز ارز برای ماینرهایی که از قدرت هش پایینی برخوردار هستند بسیار مشکل خواهد بود. شبکه بلاک چین برای رفع این مشکل از مفهوم استخرهای استخراج استفاده می کند. استخرهای استخراج به این صورت عمل می کنند که به صورت تقسیم بندی شده سهم ماینرهایی که از قدرت هش پایینی برخوردار هستند را بین آنها تقسیم می کنند. بنابراین تمامی شرکت کنندگان در فرایند استخراج فارغ از قدرت هشی که در اختیار دارند می توانند از پاداش شبکه استفاده کنند.