یکشنبه 31 تیر 1403

ثبات در بازارهای نوظهور با توکنیزه کردن دارایی های دیجیتال

اگرچه توکنیزه کردن دارایی های دیجیتال مسیر طولانی برای پیمودن در پیش دارد اما به گفته متخصصان چنین اقدامی می تواند در نهایت باعث ایجاد ثبات در بازارهای تجاری شود.

یکی از بزرگترین چالش های بازارهای نوظهور، نوسانات بالای قیمت ها است. مشخصاً عدم ثبات در صحنه سیاست و محیط های اقتصادی و همچنین محدودیت در دسترس پذیری محصولات تجاری و نبود چارچوب های مناسب قضایی و حقوقی، به شدت نوسانات بالای بازارهای نوظهور دامن می زند. با این اوصاف می توان با استفاده از راهکارهای نوین، از ایجاد نوسانات شدید قیمت ها در بازارهای نوظهور جلوگیری کرد.

توکنیزه کردن به فرایندی گفته می شود که طی آن یک دارایی ملموس از طریق رمزنگاری داده ها، به یک دارایی دیجیتال تبدیل می شود. فرایند توکنیزه کردن بر بستر بلاک چین صورت می گیرد و برآیند حاصل از دارایی توکنیزه شده نیز ارزشی هم تراز با دارایی ملموس خواهد داشتتوکنیزه کردن دارایی های دیجیتال می تواند معضل عدم ثبات و نوسانات قیمت ها در بازارهای تجاری نوظهور را برطرف کند.

توکنیزه کردن دارایی های دیجیتال می تواند معضل عدم ثبات و نوسانات قیمت ها در بازارهای تجاری نوظهور را برطرف کند. توکنیزه کردن به فرایندی گفته می شود که طی آن یک دارایی ملموس از طریق رمزنگاری داده ها، به یک دارایی دیجیتال تبدیل می شود. فرایند توکنیزه کردن بر بستر بلاک چین صورت می گیرد و برآیند حاصل از دارایی توکنیزه شده نیز ارزشی هم تراز با دارایی ملموس خواهد داشت.

کمبود مشارکت و نقدینگی در بازارهای نوظهور ‌؛ عامل رکود و استایی

 

کمبود مشارکت و نقدینگی در بازارهای نوظهور ‌؛ عامل رکود و استایی

موفقیت در هر بازار تجاری به گردش پول بستگی دارد. به عبارتی بازارهای تجاری برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ به نقدینگی نیاز دارند. اما از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم که نقدینگی نیز از طریق مشارکت افراد در محیط های تجاری حاصل می شود. بنابراین نبود نقدینگی و عدم مشارکت افراد در بازارهای نوظهور باعث می شود چرخه سرمایه وارد دوره رکود و ایستایی شود. در چنین شرایطی ریسک ورود به بازارهای کم بسامد، به شدت افزایش پیدا می کند و بازیگران بزرگ تجاری نیز از بازتولید ثروت و ایجاد ارزش تبادلی در محیط های اقتصادی محروم می مانند.

نقش مهم تصمیمات سیاسی مقامات ارشد نهادهای متمرکز دولتی در توفیق بازارهای تجاری

 

نقش مهم تصمیمات سیاسی مقامات ارشد نهادهای متمرکز دولتی در توفیق بازارهای تجاری

بنابراین مشارکت بالا در یک محیط تجاری باعث می شود نقدینگی نیز به تبع آن رشد کند. اما در کنار مشارکت و نقدینگی در بازارهای تجاری، شرایط سیاسی و تصمیم گیری های مقامات ارشد نهادهای متمرکز دولتی نیز در موفقیت بازارهای تجاری نقش بسزایی ایفا می کند.

در برخی از کشورها که حکومت های تمامیت خواه زمام قدرت را در دست دارند، مستبدان با توسل به ماشین سرکوب و زور و ارعاب، باعث می شوند تحرکات جامعه مدنی در ایجاد ثروت و چرخش نقدینگی به شدت کاهش پیدا کند.

در حکومت های مطلقه که توسط تعداد معدودی از افراد ثروتمند اداره می شود، بازارهای نوظهور و دسترس پذیری مالی به عمد مسدود می شوند تا از این طریق صاحب منصبان قدرت بتوانند سرکوب و اختناق سیاسی حاکم را بازتولید کنند.  بنابراین شرایط سیاسی حاکم نیز در ایجاد محدودیت ها و نوسانات در بازارهای نوظهور نقش بسزایی ایفا می کنند.

تکنولوژی بلاک چین با ایجاد یک تحول بنیادین در مناسبات اقتصادی و تمرکز زدایی از مراجع قدرت، زمینه را برای افزایش مشارکت مدنی و رشد شاخص نقدینگی آماده می کند.

تکنولوژی بلاک چین و تمرکز زدایی سیاسی

 

تکنولوژی بلاک چین و تمرکز زدایی سیاسی

مفهوم بنیادین توسعه تکنولوژی بلاک چین از یک امر مشترک مدنی نشأت می گیرد. این امر مشترک همان احساس نابرابری جمعی است. بسیاری از انسان ها در عصر مدرن سرمایه داری غرب احساس می کنند در برابر قدرت حاکم و نهادهای بزرگ انحصارگرای تجاری هیچ اراده ای ندارند. بنابراین تکنولوژی بلاک چین با ایجاد یک محیط غیر متمرکز تلاش می کند مرکزیت و دایره اعمال نفوذ و قدرت را از دست تعداد معدودی از انسان ها خارج کرده و ثروت را در میان اکثریت جامعه توزیع کند.

تکنولوژی بلاک چین با حذف مرجع ثالث و از میان برداشتن ارزش تبادلی افسارگسیخته در محیط های واسطه ای، عملاً دسترس پذیری اکثریت مردم به تبادلات مالی را تسهیل می کند. بنابراین افراد بیشتری می توانند در چرخه سرمایه مشارکت داشته باشند و خود را در توسعه کلان تجاری یک کشور سهیم بدانند.

تکنولوژی بلاک چین برای ایجاد تعادل و اعمال دموکراسی در بازارهای تجاری از مفهومی به نام “توکن” استفاده می کند. توکن ها دارایی های دیجیتال غیر ملموس هستند که واجد ارزش تبادلی می باشند.

بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند توکنیزه کردن دارایی های ملموس باعث می شود صنعت امور مالی ارزان تر، سریع تر و با دسترس پذیری بالاتری در اختیار عموم مردم قرار بگیرد. توکنیزه کردن همچنین می تواند با آزاد کردن تریلیون ها دلار نقدینگی قفل شده در بازارهای تجاری، حجم معاملات مالی را به طرز چشمگیری افزایش دهد

توکنیزه کردن دارایی های ملموس باعث می شود صنعت امور مالی ارزان تر، سریع تر و با دسترس پذیری بالاتری در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.

تکنولوژی بلاک چین با ارائه راهکارهای نوین در محیط های تجاری باعث می شود انعطاف و پویایی به چرخه سرمایه برگردد. بنابراین می توان انتظار داشت که از طریق نهادینه سازی تکنولوژی بلاک چین، بسیاری از دارایی های سنتی از اوراق بهادار و ورق های شمش طلا و فلزات گرانبها گرفته تا آثار فیزیکی هنرمندان، همگی توکنیزه شده و وارد چرخه تبادلات سرمایه شوند.

توکن ها ماهیتی سهم پذیر دارند، به این معنی که می توان یک توکن را به بخش های کوچک تر تقسیم کرد و هر بخش را مبتنی بر ارزش تبادلی در اختیار خریدار قرار داد

توکن ها ماهیتی سهم پذیر دارند، به این معنی که می توان یک توکن را به بخش های کوچک تر تقسیم کرد و هر بخش را مبتنی بر ارزش تبادلی در اختیار خریدار قرار داد.

بسیاری از مردم نمی توانند در بازارهای سنتی به دلیل بالا بودن قیمت ها سرمایه گذاری کنند. مثلاً تصور کنید شخصی تنها یک دهم از پول یک خانه را در اختیار دارد و بنابراین نمی تواند در مدت زمان کوتاه در بازار املاک و مستغلات سرمایه گذاری کند. اما اگر بازار ملک توکنیزه شود، تمامی افراد می توانند بنا به ظرفیت مالی خود، در بازار ملک سرمایه گذاری کنند. اصولاً توکن ها ماهیتی سهم پذیر دارند، به این معنی که می توان یک توکن را به بخش های کوچک تر تقسیم کرد و هر بخش را مبتنی بر ارزش تبادلی در اختیار خریدار قرار داد.

اگر می خواهید بدانید بلاک چین چیست کلیک کنید.  

پرواز شاخص نقدینگی با توکن ها

 

توکنیزه کردن دارایی های ملموس باعث می شود به ناگهان شاخص نقدینگی در بازارهای تجاری به طرز چشمگیری افزایش پیدا کند زیرا سرمایه گذاران خُرد نیز این اجازه را پیدا می کنند تا در چرخه سرمایه مشارکت داشته باشند. به همین دلیل است که گفته می شود تکنولوژی بلاک چین با انحصار مراجع قدرت و تمرکز پول مبارزه می کند.

تکنولوژی بلاک چین‌ و حذف واسطه های حقوقی

در سیستم های مالی مبتنی بر تکنولوژی بلاک چین واسطه های حقوقی دیگر مفهومی نخواهند داشت، بنابراین هزینه های اجرایی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

 

توکنیزه کردن دارایی های دیجیتال به کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز کمک می کند تا از طریق محل درآمدهای سنتی، ارز مورد نیاز خود را از بازار سرمایه دریافت کنند. در سیستم های مالی مبتنی بر تکنولوژی بلاک چین واسطه های حقوقی دیگر مفهومی نخواهند داشت، بنابراین هزینه های اجرایی نیز کاهش پیدا خواهد کرد، از طرف دیگر نبود مرجع حقوقی نمی تواند باعث قانون گریزی و یا نقض حقوق طرفین معامله شود زیرا سیاست گذاری قراردادهای هوشمند مبتنی بر تکنولوژی بلاک چین چنین شکافی را پُر کرده است. در قراردادهای هوشمند انسان ها در جریان معامله دخالت نمی کنند، بلکه میزان پایبندی طرفین معامله به مفاد قرارداد است که انعقاد سند حقوقی را امکان پذیر می کند.

منبع: کوین تلگراف.

 

بیشتر بخوانید

آشنایی با ارز دیجیتال اسکیل نتورک (SKL)

اسکیل نتورک (SKL) به عنوان یک شبکه انعطاف پذیر توصیف شده است که برای ایجاد مقیاس پذیری در اتریوم طراحی شده است. این پروژه...

آشنایی با ارز دیجیتال بیکری توکن (BAKE)

ارز بیکری توکن (BAKE) در سپتامبر سال 2020 راه اندازی شد و بخشی از اکوسیستم بیکری سواپ است. ارائه دهندگان نقدینگی از طریق توکن...

آشنایی با ارز دیجیتال بیت کوین BEP2 (BTCB)

یک توکن با استاندارد BEP2 است که 100 درصد توسط بیت کوین (BTC) پشتیبانی می شود. آدرس های ذخیره برای هر کسی جهت حسابرسی...

توکن و استاندارد ERC20 چیست؟

ERC-20 مجموعه ‌ای از قوانینی است که باید روی یک توکن پیاده‌ سازی شود تا امکان فعالیت روی شبکه اتریوم برای آن ایجاد شود. ERC-20ها...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

مطالب مرتبط

نسخه جدید CCXX روی گیت هاب Counos Platform

آخرین نسخه رمزارز کونوس ایکس (Counos X) بر روی پلتفرم محبوب نرم افزار و برنامه نویسی گیت هاب قرار گرفته است. این نسخه جدید...

مطالب داغ هفته